MUDr.Milan Urbáni MPH

Každý pondelok od 16,00

Ambulancia nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Pacienti sa prijímajú len na základe telefonického objednania.
Konzultačný poplatok 30€.

© 2016 - DL CLINIC

Telefón       048/24 20 200