Jednodňová chirurgia

Chirurgia

Plasticko-estetická chirurgia

Zákroková ambulantná chirurgia

Korektívna dermatológia

Cievna chirurgia

Urológia

Ortopédia

Pohybová rehabilitácia

Fyzioterapia

Masáže

Rehabilitácia

Kondičné cvičenia

SHIATSU Masáž

Kozmetické a doplnkové služby

Bioimpedancia

Ambulantné služby

Alergológia a imunológia

Cievna chirurgia

Urológia

Plastická chirurgia

Ortopédia

Špecializovaná dermato
venerológia

Psychiatrická ambulancia