Ponuka služieb

Odborno-poradenská konzultácia a vyšetrenie 40,- €
Operácia prietrží
Transrektálna polypektómia
Extirpácia sakrálneho dermidu
Operácia varixov dolných končatín
Operácia análnych fistúl a/alebo fisúr
Extirpácia a excízia benigných a maligných nádorov kože
Operácia hemoroidov
Extirpácia nehmatného benigného nádoru prsnej žľazy
Extirpácia gangliónu
Zrušenie arteriovenóznej fistuly
Operácia diastázy priamych brušných svalov

Výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Poplatok za nadštandardné služby 150€.

Poplatok za hospitalizáciu 150€.