plasticka_chirurgia

Čo znamená cievna chirurgia?

Ponúkame špičkovú operáciu kŕčových žíl modernou technológiou endovenóznou rádiofrekvenciou – EVRF.
EVRF je všetko v jednom zariadení pre liečbu rôznych druhov kŕčových žíl – od veľmi malých metličiek, až po rozsiahle kŕčové žily.

Táto metóda zaťažuje ľudský organizmus menej, rekonvalescencia pacienta je väčšinou do 1-2 týždňov, čo je oveľa kratšia doba, než po klasickej operácii. Operácia sa vykonáva pod sono kontrolou.

Cenník služieb

Chirurgická liečba kŕčových žíl – varixov

odborná konzultácia (so sonom) 40 €
sklerotizácia 1-končatiny 70 €
operácia varixov v lok. anes. 250,- €
operácia varixov v celk. anes hradí poisťovňa + príplatok za celk. anestézu 150 €
RFA -operácia pomocou prístroja 700,- €
Operácia metličiek 1-končatiny 70 €