Ponuka služieb

Odborno-poradenská konzultácia a vyšetrenie 40,- €
Discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus medianus
Exstirpácia a extízia benígnych a malígnych nádorov kože,podkožia a svalov
Tenolýza šliach ruky
Sekundárna sutúra šlachy
Transpozícia šlachy
Operácia malých kĺbov ruky-artrolýza
Extirpácia jedného gangliomu
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
Operácia ruptúry achilovej šlachy
Exstirpácia dvoch a viacerých gangliomov
Punkčná fasciotómia
Parciálna fasciektómia
Totálna fasciektómia
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
Artroskopické výkony v ramennom zhybe
Artroskopické výkony v kolennom zhybe

Výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Poplatok za nadštandardné služby od 20 € po 150€.

Poplatok za hospitalizáciu 150€.