Ponuka služieb

Odborno-poradenská konzultácia a vyšetrenie (so sonom) 40,- €
Orchiektómia pri atrofickom semenníku
Orchiektómia pre karcinóm prostaty
Orchiopexia retinovaného hmatného semenníka
Resekcia kondylomat na penise
Jednostranné zavedenie a/alebo odstránenie uretrálnej endoprotézy
Operácia fimózy-cirkumcízia
Divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
Jednostranná plastika varikokely
Jednostranná plastika varikokely v kombinácii s iným výkonom (hernia, bez sieťky )
Resekcia spermatokély alebo cysty
Jednostranná operácia hydrokély
Jednostranná operácia hydrokély v kombinácii s iným výkonom (hernia bez sieťky)
Frenuloplastika pre frenulum breve penis
Sterilizácia u muža 290,- €
Resekcia karunkuly uretry
Biopsia prostaty
Biopsia glans penis
Exstirpácia a/alebo biopsia lymfatických uzlín z jednej lokality

Výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
Doplatok 100 € výber operatéra a 100-200 € nadštandardné služby.