plasticka_chirurgia

Čo je Fyzioterapia ?

Ambulantná fyzioterapia môže byť preventívna ale tiež i liečebná. Je určená pre jedincov s chronickými bolesťami v oblasti pohybového aparátu, k prevencii vzniku týchto bolestí a niektorých ďalších porúch pohybového aparátu.

Vychádza z modernej koncepcie tohoto odboru, využíva princípy klinickej neurofyziológie a vývojovej kineziológie. Základným stavebným kameňom je funkčná diagnostika pohybového aparátu.

Rezervácia

Termín fyzioterapie si môžete objednať na telefónnom čísle
(+421)048/24 20 201 alebo e-maili: rehabilitacia@dlclinic.sk

Cenník služieb

Vstupné vyšetrenie  (50 min.) 29,- €

Individuálna liečebná telesná výchova

V trvaní 20 min. 19,- €
V trvaní 40 min. 29,- €
SM system 20 min. 19,- €
SM system 40 min. 29,-€

Liečba

Elektroliečba 9,- €
Ultrazvuk 9,- €
Magnetoterapia 9,- €

Sety

7x (elektroliečba, ultrazvuk, magnetoterapia) 59,- €
7x (individuálna liečebná telesná výchova, 20 min.) 119,- €
7x (individuálna liečebná telesná výchova, 40 min.) 169,- €
7x (mäkké techniky, 20 min.) 99,- €
7x (mäkké techniky, 40 min.) 149,- €
10x ( SM system, 20min. ) 139,-€
10x ( SM system, 40 min. )  189,-€
 INFO:
1. V prípade zrušenia termínu nemej ako 24 hodín pred jeho absolvovaním si účtujeme 15,- €.   
2. V prípade odhlásenia termínu v deň absolvovania, resp. neodhlásenia, termín prepadne bez náhrady.