plasticka_chirurgia

Čo je Kondičné cvičenie?

  • – Kondičné cvičenie je jednou z foriem telesných aktivít zameraných na budovanie kondície, obratnosti a svalovej sily
  • – Za pomoci opakovania niekoľkých sérii podľa tréningovej záťaže dochádza k spevňovaniu a tvarovaniu svalstva
  • – V kombinácii so strečingom napomáha odstraňovať svalové dysbalancie
  • – Pri pravidelnom a správne prevedenom cvičení dochádza k tvarovaniu postavy
  • – V kombinácii s aeróbnou záťažou je účinným prostriedkom k znižovaniu nadváhy
  • – Je jednou z metód pri poúrazovej rehabilitácii (atrofia svalstva, instabilita a pod. )

Rezervácia

Termín kondičných cvičení si môžete objednať na telefónnom čísle
(+421)048/24 20 201 alebo e-maili: rehabilitacia@dlclinic.sk

Cenník služieb

Individuálne kondičné cvičenie (60 min.) 19,- €
Vypracovanie kondičného programu ( na 3 mesiace) 99,-€
Individuálne kondičné cvičenie k programu (60 min.) 15,-€