plasticka_chirurgia

Čo znamená liečebná rehabilitácia?

Liečebná rehabilitácia je komplex medicínskych, preventívnych, diagnostických a terapeutických opatrení smerujúcich k obnoveniu maximálnej funkčnej zdatnosti jedinca postihnutého na zdravie.

Služby slúžia k vyšetreniu pacientov s ťažkosťami v oblasti pohybového aparátu, k vykonaniu základnej diagnostiky a rozboru príčiny ťažkostí, k navrhnutiu ďalšieho postupu.

Je realizovaná tímovou prácou rehabilitačných lekárov, fyzioterapeutov a ďalších špecialistov na základe úzkej medziodborovej spolupráce.

Rezervácia

Termín liečebnej rehabilitácie si môžete objednať na telefónnom čísle
(+421)048/24 20 201 alebo e-maili: rehabilitacia@dlclinic.sk

Cenník služieb

Rehabilitácia krčnej chrbtice

Vstupné, priebežné a výstupné vyšetrenie
(5x mäkké a mobilizačné techniky, 5x rehabilitačné cvičenia)
169,- €

Rehabilitácia ramena

Vstupné, priebežné a výstupné vyšetrenie
(6x mäkké a mobilizačné techniky, 6x rehabilitačné cvičenia)
189,- €

Rehabilitácia driekovej chrbtice

Vstupné, priebežné a výstupné vyšetrenie
(5x mäkké a mobilizačné techniky, 5x rehabilitačné cvičenia)
179,- €

Rehabilitácia kolena

Vstupné, priebežné a výstupné vyšetrenie
(6x mäkké a mobilizačné techniky, 6x rehabilitačné cvičenia, senzomotorická stabilizácia)
199,- €