Opatrenia v našej klinike

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Odporúčania

Zákaz vstupu do budovy