Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 21.01.2021 pod
číslom 14 v čiastke 8/2021 Vestníku vlády SR je zakázaný vstup osôb do tejto
budovy/priestorov zamestnávateľa, ak ďalej nie je uvedené inak.

zákaz vstupu do budovy