Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre DL-Clinic,s.r.o. veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Vykonávame spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ

DL-Clinic, s.r.o.

Rudlovská cesta 83

974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 46432256
Tel:  +421 907 386 220
e-mail:  info@dlclinic.sk

 

Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktnej stránky.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Vás informujeme, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov dávate dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť cez našu kontaktnú stránku.

Údaje využívame za účelom informovania Vás o novinkách a službách na DL-Clinic, s.r.o.  alebo posielanie dokumentov na vyžiadanie. Vaše údaje uchovávame pokiaľ tento web funguje.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.3.2021. DL-Clinic, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.