Jednodňová chirurgia

Chirurgia

Plasticko-estetická chirurgia

Zákroková ambulantná chirurgia

Urológia

Ortopédia

Ambulantné služby

Endokrinológia

Urológia

Plastická chirurgia

Gynekológia         a pôrodníctvo