Ortopédia

Ortopédia sa zaoberá pozorovaním správneho vývinu pohybového aparátu. Ortopédia je základným medicínskym odborom, spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Kontakt

Objednávanie pacientov:  0907 386 220

E-mail: dlclinicbb@gmail.com

 

Termíny výkonov každú stredu od 16:00 hod.

 

Cenník služieb

 

Artroskopické výkony v kolennom zhybe

990 eur

Anestéza

250 eur

 

Cenník platný od 1.3.2022

 

Lekári

 

MUDr. Marian Hlaváč, PhD.

 

MUDr. Peter Straňák

 

MUDr. Jozef Mihalovič