Ortopédia

Ortopédia sa zaoberá pozorovaním správneho vývinu pohybového aparátu. Ortopédia je základným medicínskym odborom, spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Kontakt

Objednávanie pacientov: 048/24 20 200 , 0907 386 220

E-mail: dlclinicbb@gmail.com

Cenník služieb

Odborno-poradenská konzultácia a vyšetrenie 40,- €
Discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus medianus
Exstirpácia a extízia benígnych a malígnych nádorov kože,podkožia a svalov
Tenolýza šliach ruky
Sekundárna sutúra šlachy
Transpozícia šlachy
Operácia malých kĺbov ruky-artrolýza
Extirpácia jedného gangliomu
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
Operácia ruptúry achilovej šlachy
Exstirpácia dvoch a viacerých gangliomov
Punkčná fasciotómia
Parciálna fasciektómia
Totálna fasciektómia
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
Artroskopické výkony v ramennom zhybe
Artroskopické výkony v kolennom zhybe

Výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Poplatok za nadštandardné služby od 20 € po 150€.

Poplatok za hospitalizáciu 150€.

Zmluvné poisťovne