Ortopédia

Ortopédia sa zaoberá pozorovaním správneho vývinu pohybového aparátu. Ortopédia je základným medicínskym odborom, spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Kontakt

Objednávanie pacientov: 048/24 20 200 , 0907 386 220

E-mail: dlclinicbb@gmail.com

Cenník služieb

 

Artroskopické výkony v kolennom zhybe 890 eur
Anestéza 150 eur

 

Výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Poplatok za hospitalizáciu 150€.

 

Lekári

 

MUDr. Marek Sopko – odborný garant

MUDr. Peter Straňák